Zarząd:

1) Zdzisław Pawelec – Prezes Zarządu
2) Sławomir Koruc – Wiceprezes Zarządu
3) Anna Olejniczak - Wiceprezes Zarządu
4) Iwona Piotrowicz - Sekretarz 
5) Krystyna Hapka – Skarbnik 
6) Anna Duszna- Członek Zarządu
7) Andrzej Rewiński - Członek Zarządu 
8) Justyna Mlak - Członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna:
1)Jerzy Anielski - Przewodniczący                                                                            

2) Aneta Krawiec - Członek
3) Rafał Fischer - Członek


Rada:
1. Beata Gadzinowska - Przewodnicząca
2. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
3. Katarzyna Horoch-Tomczak 
4. Krystyna Brodowska
5. Ewa Dmytryk
6. Aneta Setnik
7. Ewa Murach
8. Anna Żytko
9. Marcin Książek
10.Grzegorz Markiewicz
11. Janusz Górnicki
12.Mirosław Piątkowski