W dniach 05.09.2022 - 15.09.2022 w każdej gminie członkowskiej Lokalnej Grupy Działania – „ Powiatu Świdwińskiego”  odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie tworzenia nowej strategii rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkania poświęcone były w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru powiatu. Ustaliliśmy ze społecznością lokalną mocne i słabe strony naszego terenu, obszary, którymi Leader powinien się zająć i wstępne cele, którymi nasza strategia powinna się kierować.

Dziękujemy za Państwa obecność, aktywność, merytoryczne wypowiedzi oraz zgłoszone uwagi i problemy.

Moderatorce Pani Marcie Czerwińskiej dziękujemy za poprowadzenie dyskusji i wszelkie wsparcie w procesie konsultacyjnym.

Podziękowania kierujemy również do włodarzy Gmin za bezpłatne użyczenie sal na spotkania oraz pomoc w ich organizacji.

Zachęcamy wszystkich, którym zależy na  rozwoju najbliższej okolicy do dalszej współpracy nad naszym dokumentem strategicznym .

Proces tworzenia strategii współfinansowany jest w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SŁ 1SŁ 2ŚWIDWIN 1ŚWIDWIN 2rabinoo 3b3b 1b2gs3gsgs2p1p2p3