Konkurs nr 1/2019/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin składania wniosków: od 02.09.2019r. do 18.09.2019r.

Wysokość limitu środków: 64 243,00

                                                                                          Konkurs nr 1/2019/G

 

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze 1/2019/G

Wniosek o powierzenie grantu

Karta zgodności z PROW Za. 1.2.b  Załącznik 3 do wytycznych

Karta oceny z lokalnymi kryteriami wyboru

Regulamin naborów wniosków i wyboru operacji