W związku z sytuacją w Polsce dotyczącą wzrostu zachorowań w wyniku zarażeń Koronawirusem i działaniami profilaktycznymi podejmowanymi przez Rząd Rzeczypospolitej informujemy, że  w dniu 31 marca 2020 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania - "Powiatu  Świdwińskiego"  podjął decyzję dotyczącą  anulowania naboru wniosków w zakresie : rozwijanie działalności gospodarczej przewidziany w terminie  1 kwietnia 2020 r. –  17 kwietnia 2020 r.

Nowy termin naboru podamy w późniejszym terminie.

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

 Numer ogłoszenia: 1/2020

Termin składania wniosków:  od 01.04.2020 do 17.04.2020 roku

Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej

Wysokość limitu środków: 650 000,00zł

Konkurs nr 6/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 04.11.2019 do 18.11.2019 roku

Wysokość limitu środków: 298 197,16zł

 

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego”informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego I Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

         Termin składania wniosków:  od 16.09.2019 do 30.09.2019 roku 

         Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej

        Wysokość limitu środków: 700 000,00 zł.

Konkurs nr 1/2019/G – Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Termin składania wniosków: od 02.09.2019r. do 18.09.2019r.

Wysokość limitu środków: 64 243,00

                                                                                          Konkurs nr 1/2019/G

 

Lokalna Grupa Działania  –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

 

Konkurs nr 4/2019 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Termin składania wniosków: od 02.09.2019 do 18.09.2019r.

Wysokość limitu środków: 90 542,07zł