Zarząd:
1) Zdzisław Pawelec – Prezes
2) Sławomir Koruc – Wiceprezes
3) Anna Olejniczak - Wiceprezes
4) Iwona Piotrowicz - Sekretarz
5) Krystyna Hapka – Skarbnik
6) Anna Duszna- członek
7) Andrzej Rewiński - członek


Komisja Rewizyjna:
1)Przemysław   Pisula - Przewodniczący                                                                                                                                                                                                                          2) Aneta Krawiec - członek
3) Jerzy Anielski - członek


Rada:
1. Beata Gadzinowska - Przewodnicząca
2. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
3. Katarzyna Horoch-Tomczak 
4. Krystyna Brodowska
5. Ewa Dmytryk
6. Aneta Setnik
7. Ewa Murach
8. Anna Żytko
9. Marcin Książek
10.Grzegorz Markiewicz
11. Janusz Górnicki
12.Mirosław Piątkowski