Zarząd:
1) Zdzisław Pawelec – Prezes
2) Sławomir Koruc – Wiceprezes
3) Anna Olejniczak - Wiceprezes
4) Iwona Piotrowicz - Sekretarz
5) Krystyna Hapka – Skarbnik
6) Anna Duszna- członek
7) Andrzej Rewiński - członek


Komisja Rewizyjna:
1)Przemysław   Pisula - Przewodniczący                                                                                                                                                                                                                          2) Aneta Krawiec - członek
3) Jerzy Anielski - członek


Rada:
1. Katarzyna Horoch-Tomczak - Przewodnicząca
2. Beata Gadzinowska
3. Krystyna Brodowska
4. Janusz Górnicki
5. Ewa Dmytryk
6. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
7. Marcin Książek
8. Aneta Setnik
9. Anna Żytko
10. Paweł Tyma
11. Mirosław Piątkowski
12. Ewa Murach