Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady  na XV Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  • rozwijanie działalności gospodarczej  - Konkurs nr 6/2019


Posiedzenie odbędzie się w dniu 04 grudnia 2019 roku o godz. 15:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

Do pobrania : Program Posiedzenia