W dniach od 7 do 10 października 2019 roku Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Świdwinie zorganizowało dwa wyjazdy studyjne.

Pierwszy wyjazd odbył się 7 października 2019 r. do biogazowni w Penkun (Niemcy),  gdzie znajduje się instalacja biogazowa największej mocy na świecie. Jej moc wynosi 20 MW. Dla porównania największe instalacje w naszym kraju są dziesięciokrotnie słabsze. W skład tej instalacji wchodzi 40 jednostek każda po 0,5 MW.  Substratem do produkcji biogazu jest głównie kiszonka kukurydzy uprawiana na sąsiednich gruntach (230 000 ha). Materiał wsadowy jest również skupowany od polskich rolników. Drugi wyjazd odbył się w dniach 8-10 października 2019 r.  Do miejscowości, w których znajdują się elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii:

- Karścino, gdzie znajduje się elektrownia wiatrowa. Wybudowana w latach 2007–2009 na polach pomiędzy miejscowościami Mołtowo i Karścino. Elektrownia składa się z 60 wiatraków na powierzchni około 500 ha, całkowita moc znamionowa farmy wynosi 90 MW;

- Rościno z pierwszą na świecie podwodną elektrownią wodną. Elektrownia została zbudowana w latach 19351936 na rzece Parsęcie i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jest to elektrownia przepływowa, w której woda nie jest piętrzona przed stopniem. Oznacza to, że ilość wody dochodzącej do elektrowni i stopnia jest równa ilości wody przechodzącej przez elektrownię i stopień. Zapora, wykonana z betonu, ma szerokość 22 m i wysokość około 4 m. W jej wnętrzu znajdują się pomieszczenia elektrowni. Turbiny Kaplana umieszczone poniżej poziomu dna rzeki napędzają dwa generatory o mocy 120 kW każdy;

- Grzmiąca – tutaj zlokalizowana jest biogazownia rolnicza, która ogrzewa bloki mieszkalne, szkołę podstawową i gimnazjum, halę sportową, ośrodek zdrowia i jeszcze jeden budynek komunalny, w którym mieści się gminna biblioteka i apteka. Ogrzewa o 30% taniej niż kotłownie węglowe, do których wcześniej były podłączone te obiekty. Tylko w przypadku należących do samorządu budynków daje to oszczędności rzędu 100 tys. zł rocznie. Do tego trzeba doliczyć 200 tys. zł podatku od nieruchomości, wpłacanych co rok przez biogazownię do gminnej kasy. Władze samorządowe gminy Grzmiąca mogą być zadowolone. Tym bardziej, że same przyczyniły się do budowy tej biogazowej instalacji.

- Żydowo, w którym znajduje się elektrownia szczytowo-pompowa i jest to najstarsza tego typu elektrownia w kraju. W Polsce elektrownie szczytowo-pompowe stanowią główne źródło mocy wśród elektrowni wodnych (1350MW z 2100MW łącznej mocy). Elektrownia Żydowo wykorzystuje dwa naturalne zbiorniki wodne – jeziora Kamienno i Kwiecko, o różnicy poziomów lustra wody 80 m.

- Czernikowo z farmą fotowoltaiczną. Jest to jedna z pięciu największych ze względu na moc elektrowni – 3,77 MW.  Farma fotowoltaiczna w gminie Czernikowo (k. Torunia) składa się z około 16 tys. paneli, każdy o mocy 240 W. Powierzchnia farmy to ponad 24 tys. m2. Roczna produkcja energii elektrycznej z tej instalacji jest szacowana na poziomie 3 500 MWh, co pokrywa zapotrzebowanie ok. 1 600 gospodarstw domowych;

- powrót do Świdwin (300 km).

W wyjazdach studyjnych wzięło udział 15 osób, w tym 3 reprezentantów Stowarzyszenia oraz 12 reprezentantów samorządów gminnych i Powiatu Świdwińskiego. Wyjazdy zorganizowano między innymi w celu podniesienie wiedzy uczestników w zakresie korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Działania wykonano w ramach projektu grantowego pod tytułem „Wyjazd studyjny w celu poznania rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Świdwinie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w wysokości 19 500 zł , tj. 100% wartości projektu z budżetu Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.

IMG 9876 1

IMG 9891

IMG 9894 2

SAVE 20191030 145203

SAVE 20191030 145225