Uwaga !!! Zmiana godziny Walnego Zebrania Członków !!!!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31.01.2023r. (wtorek) o godz. 10:00 Centrum Nauki Cordis im.Rudolfa Virchowa, ul. Mieszka I 17a, 78-300 Świdwin

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.

Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu  najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie: www.lgd-swidwin.org.pl

Do pobrania:

- Zaproszenie -Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków godz. 10 :00

- Uchwała nr 1/W/01/2023