Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” zaprasza członków Rady na XIV Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  • podejmowanie działalności gospodarczej - Konkurs nr 5/2019,
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego - Konkurs nr 3/2019,
  • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalne j- Konkurs 4/2019,
  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych- Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne – Konkurs nr 1/2019/G


Posiedzenie odbędzie się w dniu 22 października 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul.Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.

Do pobrania : Program Posiedzenia