Dnia 10.10.2019r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”  dokonał wyboru wniosków do realizacji na 2019 rok w ramach konkursu na działania aktywizujące.

Zarząd LGD zwiększył  alokację środków na ogłoszony konkurs z kwoty 8.000,00 zł na kwotę 9.100,00 zł.

Do pobrania :  Lista wniosków wybranych

Do pobrania : Formularz - Harmonogram spotkań