Zapraszamy do składania wniosków na działania aktywizujące realizowane na terenie Powiatu Świdwińskiego.

Termin naboru: do 30 września 2019 roku.

W czasie trwania naboru należy złożyć wypełniony „Wniosek na działania aktywizujące" - w jednym egzemplarzu. O dofinansowanie może aplikować Stowarzyszenie, Rada Sołecka oraz Grupa nieformalna z obszaru objętego LSR.

Jednorazowa kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 1.000,00 zł brutto na realizację działań edukacyjnych, warsztatowych np. rękodzielnicze, językowe, ekologiczne, informatyczne i inne. Więcej informacji na temat działania znajduje się w Regulaminie naboru.

                                                 ALOKACJA NABORU: 8.000,00zł

Rozstrzygnięcie naboru: do 10 października 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Biurze LGD –„Powiatu Świdwińskiego"
ul. Kołobrzeska 43
78- 300 Świdwin
Tel .94 36500 88

Do pobrania:

  1. Formularz wniosku na działania aktywizujące
  2. Regulamin naboru na działania aktywizujące
  3. Sprawozdanie z realizacji