Zarząd Lokalnej Grupy Działania - „Powiatu Świdwińskiego” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18.06.2019 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie przy ul. Mieszka I 16.

            W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; walne zebranie członków odbywa się w drugim terminie, które może być wyznaczone 15 min. później tego samego dnia.

            Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udziału członków na Walnych Zebraniach Członków poprzez pełnomocników z zastrzeżeniem, iż jedna osoba nie może reprezentować więcej niż dwóch podmiotów zrzeszonych w lokalnej grupie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć na specjalnym formularzu najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, które upoważnia do reprezentacji i głosowania na walnym zebraniu członków w danym dniu – formularz do pobrania na stronie:   www.lgd-swidwin.org.pl

Do pobrania : 

- Zaproszenie - Porządek Obrad Walnego Zebrania 

- Sprawozdanie merytoryczne 

- Sprawozdanie finansowe

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

- Uchwała nr 1/W/06/2019

- Uchwała nr 2/W/06/2019

- Uchwała nr 3/W/06/2019

- Uchwała nr 4/W/06/2019

- Uchwała nr 5/W/06/2019

- Uchwała nr 6/W/06/2019

- Uchwała nr 7/W/06/2019

- Uchwała nr 8/W/06/2019