Wyniki oceny merytorycznej wniosków na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej - Konkurs 4/2018

Do pobrania:

- lista wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny

- wnioski zgodne z LSR 4/2018

- wnioski wybrane z LSR 4/2018