header
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 marca 2010 00:00

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30.03.2010 (wtorek) o godz. 11:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43 (II p., nad Urzędem Skarbowym).

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3.Powołanie przewodniczącego i protokolanta zebrania
4.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 2009 roku
5.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
7.Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia
8.Podjęcie uchwał:
1)W sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego
2)W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi
3)W sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej
9.Dyskusja i wolne wnioski – Zakończenie obrad.

 

Prezes Zarządu
Zdzisław Pawelec

Poprawiony: piątek, 02 kwietnia 2010 17:20
 
UE1 LEADER PROW-2014-2020 maly

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 -LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020